Türkiye Çalışma Yaşamı Kaynakçası – Ö Reviewed by mustafa on . Ö Öcal, S., 274 Sayılı Kanun İçin ne Dediler ve Kanun, Ankara, 1971, 213 s. Öcal, Z., Anayasa, Uluslararası Sözleşmeler ve 399 Sayılı KHK Açısından Sözleşmeli P Ö Öcal, S., 274 Sayılı Kanun İçin ne Dediler ve Kanun, Ankara, 1971, 213 s. Öcal, Z., Anayasa, Uluslararası Sözleşmeler ve 399 Sayılı KHK Açısından Sözleşmeli P Rating: 0

Türkiye Çalışma Yaşamı Kaynakçası – Ö

Ö

Öcal, S., 274 Sayılı Kanun İçin ne Dediler ve Kanun, Ankara, 1971, 213 s.
Öcal, Z., Anayasa, Uluslararası Sözleşmeler ve 399 Sayılı KHK Açısından Sözleşmeli Personelin Hukuki Statüsü ve Kamu Bankalarında Çalıştırılan Personelin Sendika Hakkı, Bank-Sen Yay., İstanbul, 1997, 32 s.
Öcal, Z., İşyeri Sendika Temsilciliği, Atanması, Görevleri, Güvencesi, Bank-San Yay., İstanbul, 1998, 96 s.
Öçal, Z., Soru ve Yanıtlarla İşçiler İçin Temel Hukuk Bilgileri, Çevre Ajansı, Yalova, 1995, 198 s.
ÖES Sendikası, Öğretim Elemanları Sendikası Tüzüğü, Ankara, 1994, 19 s.
ÖGB, Türk İşçileri İçin Gerekli Bilgiler, Viyana, (Tarihsiz), 28 s.
ÖGB, Yabancı İşçiler İçin Enformasyon, Viyana, 1993, 31 s.
Öğünç, F.Ş., Türk Deniz Sendikacılığını ve Deniz Sendikacılarımızı Tanıyalım, Türk Deniz Ulaş-İş Yay. No. 2, İstanbul, 1967, 239 s.
Öğünç, F.Ş., Yeni Deniz İş Kanunu, Türk Deniz Ulaş-İş Federasyonu Yay. No. 1, İstanbul, 1967, 96 s.
Ökçün, G., Ta’til-i Eşgal Kanunu, 1909, Belgeler-Yorumlar, A.Ü.SBF Yay. No. 503, Ankara, 1982, 164 s.
Ökçün, G., Yabancıların Türkiye’de Çalışma Hürriyeti, İş Bankası Yayınları, Ankara, 1962, 146 s.
Öke, M.K., Gazeteci, Türkiye’de Basın Çalışanları Üzerine Bir İnceleme, Çağdaş Gazeteciler Derneği Yay., Ankara, 1994, 240 s.
Öktem, M., Dünyada ve Türkiye’de Sendikal Mücadele Tarihi, Emekçi Öğretmen Eğitim Dizisi No. 3, İstanbul, 1992, 51 s.
Öktem, N., Asgari Ücretler, Bursa, 1974, 73 s.
Öktemer, N., Perde Arkasındaki Oyun, İstanbul, 1970, 36 s.
Önal, İ.H., 12 Eylül’ü Yargılayan Savunma, Genel-İş Sendikası Belgeler Dizisi No. 1, Ankara, 1993, 132 s.
Önal, Y.B., Türkiye’de Bireysel Özel Emeklilik Sistemi, TÜGİAD Yay., İstanbul, 2000, 157 s.
Öncel, M. – Kumrulu, A.G., Üniversite Mensupları ile Diğer Kamu Sektörü Görevlilerinin Mali Statüleri üzerine Bir İnceleme, A.Ü. Hukuk Fak. Yay. No. 224, Ankara, 1967, 63 s.
Önder, İ. – Kirmanoğlu, H. – Kartallı, Y., Kamu Açıkları ve Kamu Borçları, Türk Harb-İş Sendikası Yay., Ankara, 1995, 80 s.
Önen, F., Aktaş Sanat Enstitüsünün Makina ve Donatım Yönünden İncelenmesi, A.Ü.Eğitim Fak.Seminer Çalışması, Ankara, 1973, 29 s.
Önen, F., Türkiye’de Çıraklık Eğitimi, A.Ü.Eğitim Fak.Seminer Çalışması, Ankara, 1973, 31 s.
Önen, M. – Tuncay, C. – Karakaş, I., Avrupa Topluluğunda Sosyal Güvenliğe İlişkin Düzenlemeler ve Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Uyum Sorunları, TÜSES Yay., İstanbul.
Öner, G., Kurum’un 506 Sayılı Kanundan Doğan Rücu Hakkı, (Doktora Tezi), Dokuzeylül Üniv. SBE, İzmir, 1988, 288 s.
Öney, E., Verimlilik Kavramları ve Ölçülmesi, SBF Yay.No.265, Ankara, 1968, 128 s.
Önfer, S. – Karasu, C., Tadilleri ile Birlikte İş Mevzuatı, İzmir, 1959, 642 s.
Öngen, T., Prometheus’un Sönmeyen Ateşi, Günümüzde İşçi Sınıfı, Alan Yayıncılık, İstanbul, 1994, 288 s.
Öngider, S., Kriz ve Sendikal Hareket, Devinim Yayıncılık No. 3, İstanbul, 1994, 158 s.
Önol, M. – Ziyagökalp, P. – Acarbay, Y., Sosyal Sigortalar Kararları, Ankara, 1970, 455 s.
Önol, M., Sosyal Sigortalar Mevzuatı, Ankara, 1965, 824 s.
Önsal, N., İstihdam (Ders Notları), Kamu-İş Yay., Ankara, 1993, 107 s.
Önsal, N., İstihdam, Kamu-İş Yay., Ankara, 1993, 107 s.
Önsal, N., Ücretler ve Toplu Pazarlık Sisteminde Ücretlerin Oluşumu, Kamu-İş Yay., Ankara, 1992, 179 s.
Önsüer, N., Bank-İş ile İzmir T.İş Bankalılar Toplantısı, İstanbul, 1965, 8 s.
Öntuna, G., Mediko-Sosyolojik Açıdan Beyin Göçlerinin Sebeplerinin Analizi, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Lisans Tezi, İstanbul, 1971, 51 s.
Ören, A., Berlin Üçlemesi, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1980.
Örmeci, M., İş Kazalarının Türk Ekonomisi Üzerine Etkileri ve Kömür Madenciliği Üzerine Bir İnceleme, (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniv. Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü, Ankara, 1985, 97 s. (Çoğaltma).
Örnek, H., Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sorunlar ve Öneriler, ASİAD Yay., Ankara, 1992, 118 s.
Örskan, H.C., Sorulu Cevaplı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Ankara, 1975, 180 s.
Örtülü, E. – Erentöz, E., Türk Sendikacılık Tarihi, Ankara, 1968, 248 s.
ÖYSE, Örnek YSE Köyü Kurma ve Yaşatma Yapı Kooperatifi, 12. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, Ankara, 1989, 72s.
ÖYSEKENT, 13. Olağan Mali Genel Kurul Çalışma Raporu, Ankara, 1990, 33 s.
ÖYSEKENT, 14. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, Ankara, 1991, 18 s.
ÖYSEKENT, Öyse Örnek Güneykent Konut Yapı Kooperatifi Anasözleşmesi, Ankara, 1989, 32 s.
Öz İplik-İş Sendikası, 4. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (15-16 Kasım 1986), Ankara, 1986, (Çoğaltma).
Öz İplik-İş Sendikası, 5. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu (11-12 Kasım 1989), Ankara, 1989, 326 s.
Öz İplik-İş Sendikası, 500 Gün Türkiye’nin Tahammül Sınırıydı, Ankara, 1993, 30 s.
Öz İplik-İş Sendikası, 6. Olağan Genel Kurulu Faaliyet Raporu (7-8 Kasım 1992), Ankara, 1992, 511 s.
Öz İplik-İş Sendikası, 7. Olağan Genel Kurulu Faaliyet Raporu (21-22 Ekim 1995), Ankara, 1995, 348 s.
Öz İplik-İş Sendikası, 8. Olağan Genel Kurul Faaliyet Raporu (2-3 Ekim 1999), Ankara, 1999, 249 s.
Öz İplik-İş Sendikası, 90’lı Yıllarda Dünya ve Türkiye, Ankara, 1992, 343 s.
Öz İplik-İş Sendikası, ’91 Yılı Eğitim Seminerleri, Ankara, 1992, 430 s.
Öz İplik-İş Sendikası, Dünya ve Türkiye’deki Son Gelişmeler Işığında Yeni Endüstriyel İlişkiler, Ankara, (Tarihsiz), 186 s.
Öz İplik-İş Sendikası, Hedef 2023, Üretim, İstihdam, Yatırım Çözümlemeleri Projesi, Ankara, 2003, 112 s.
Öz İplik-İş Sendikası, İş Kazaları Doğal Afet Değildir, Ankara, 1993, 296 s.
Öz İplik-İş Sendikası, Küreselleşme Sürecinde Türk Çalışma Hayatı ve Sendikalar, Ankara, 1997, 238 s.
Öz İplik-İş Sendikası, Öz İplik-İş Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1989, 25 s. (Çoğaltma).
Öz İplik-İş Sendikası, Öz İplik-İş Sendikası, 1978-2002, 25. Yıl, Emeği Dokuyanlar, Ankara, 2002, 192 s.
Öz İplik-İş Sendikası, Öz İplik-İş Sendikası’nın Çalışma Hayatı ile İlgili Öncelikli Çözüm Bekleyen Sorunlara Dair Değerlendirme ve Öneriler Raporudur, Ankara, 1992, 32 s.
Öz İplik-İş Sendikası, Türkiye Nereye Götürülüyor?, Yay.No.19, Ankara, 1998, 94 s.
Öz İplik-İş Sendikası, Türkiye’nin Petrolü, Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii, Ankara, 1995, 349 s.
Öz Şeker-İş Sendikası, Neden İkinci Bir Sendika, Neden ÖZ ŞEKER-İŞ SENDİKASI, Ankara, 1998, 8 s.
Öz, R. (der.), Kemal Türkler Kürsüde, 1, Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı Yay., İstanbul, 2003, 383 s.
Öz, R. (der.), Kemal Türkler Kürsüde, 2, Alınterinin Onuru, Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı Yay., İstanbul, 2003, 279 s.
Öz, R., Maden-İş Kongresi Konuşması, İstanbul, 1993, 5 s. (Çoğaltma).
Öz, R., Sahte İş Güvencesi ve Yasallaştırılmak İstenen Kölelik: İş Yasa Tasarısı, İstanbul, 2003, 31 s.
Öz, Y., Türkiye’de İşçi Sendikalarının Üst Örgütlenmesi, Öz İplik-İş Sendikası Yay., Ankara, 1994, 133 s.
Özağaç-İş Sendikası, 1. Olağan Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (8 Mayıs 1982), Ankara, 1982, 3 s. (Çoğaltma).
Özağaç-İş Sendikası, 2. Olağan Genel Kurula Sunulan Faaliyet Raporu, Ankara, 1983, 7 s. (Çoğaltma).
Özağaç-İş Sendikası, 3. Olağan Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (8-9 Kasım 1986), Ankara, 1986, 19 s. (Çoğaltma).
Özağaç-İş Sendikası, 4. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu (21-22 Ekim 1989), Ankara, 1989, 167 s.
Özağaç-İş Sendikası, Faaliyet Raporu, 18-
19 Eylül 1999, Ankara, 1999, 208 s.
Özağaç-İş Sendikası, Özağaç-İş Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, (Tarihsiz), 48 s.
Özakın, A., Gurbet Yavrum, E Yay., İstanbul, 1975.
Özal, T., Başbakan Sayın Turgut Özal’ın Hükümet ile Türk-İş Arasında İmzalanan Toplu Sözleşme Töreninde Yaptığı Konuşma, Ankara, 1989, 50 s.
Özal, T., Köylü, İşçi, Memur Sorunları, Turgut Özal’ın Görüşleri, Anavatan Partisi Yay., Ankara, 1983, 11 s.
Özalp, E., TEK İş Kazaları İstatistiği-1973, TEK Eğitim Şb.Md., Ankara, 1974, 35 s. (Çoğaltma).
Özalp, E., TEK İş Kazaları İstatistiği-1974, TEK Eğitim Şb.Md., Ankara, 1975, 28 s. (Çoğaltma).
Özalp, M.N. – Aslan, S., Yasalar Açısından Meslek Hastalıkları ve Mesleki Sorunlar, SSK Yay.No.348, Meslek Hastalıkları Seri No.7, Ankara, 1980, 78 s.
Özalp, R. – Irmak, M., Türkiye’de 100 Yıllık Mesleki ve Teknik Öğretim, MEB Yay., 1961.
Özalp, R., Rakamlarla Türkiye’de Mesleki ve Teknik Öğretim, Maarif Vekaleti, Ankara, 1956, 182 s.
Özalp, R., Türkiye’nin İnsangücü Problemleri ve Mesleki Eğitim (3. Basım), 4. Akşam Sanat Okulu ve Mesleki Eğitim Merkezi Yay.No.8, Ankara, 1970, 22 s.
Özata, F. – Ülkekul, N., Dış Ülkelerde Çalışan Türk İşçilerinin Rehberi, Ankara, 1964, 20 s.
Özata, F., Dış Ülkelere Çalışmaya Gidecek Olan ve Halen Orada Bulunan Türk İşçilerinin Rehberi, Ankara, 1964, 28 s.
Özbalyalı, K., Beyin Göçü, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, İstanbul, 1982, 44 s.
Özbaş, A., 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 123. Maddesinin Tadili 20. Yaşına Basarken, Türk Eczacılar Birliği Yay.No.25, Ankara, 1991, 36 s.
Özbek, M., 1985 Sonbaharında İşçi Sendikalarının Genel Görünümü, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 1985, 32 s.
Özbek, M., Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Refah Açısından Fiyat, Ücret ve İstihdam Problemleri, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 1982, 48 s.
Özbek, M., Geleceğimiz Kendi Ellerimizdedir, Çaresiz Değilsiniz, Türk Metal Sendikası Genişletilmiş Temsilciler Meclisi Basın Açıklaması, Ankara, 2001, 18 s.
Özbek, M., Genç İşçiler Hazırlık Kurultayı, Türk Metal Sendikası Yay., (Tarihsiz), 24 s.
Özbek, M., Genç Metal İşçileri 2. Büyük Kurultayı Açış Konuşması, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 1994, 24 s.
Özbek, M., Genel Başkan Mustafa Özbek’in 7. Genel Kurul Açış Konuşması (17 Kasım 1989), Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 1989, 19 s.
Özbek, M., Genel Başkan Mustafa Özbek’in 9. Olağan Genel Kurul Açılış Konuşması (27 Ekim 1995), Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 1995, 35 s.
Özbek, M., Genel Başkan Mustafa Özbek’in Genç Metal İşçileri 2. Büyük Kurultayı Açış Konuşması, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 1994, 24 s.
Özbek, M., Genel Başkan Mustafa Özbek’in Türk Metal Sendikası 8. Olağan Genel Kurulu Açış Konuşması (16 Ekim 1992), Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 1992, 54 s.
Özbek, M., Görüşlerimiz – 2, (İkinci Basım), Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, (Tarihsiz), 227 s.
Özbek, M., Görüşlerimiz – 2, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, (Tarihsiz), 227 s.
Özbek, M., Görüşlerimiz – 3, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 416 s.
Özbek, M., Görüşlerimiz – 3, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, (Tarihsiz), 418 s.
Özbek, M., Görüşlerimiz – 4, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 1995, 324 s.
Özbek, M., Görüşlerimiz – 5, Ankara, 1995, 324 s.
Özbek, M., Görüşlerimiz – 7, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 1999, 544 s.
Özbek, M., Görüşlerimiz, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 1980, 357 s.
Özbek, M., Güneydoğu Anadolu, Göç Sorunu, Türk Metal Sendikası Yay., (Tarihsiz), 20 s. (Çoğaltma).
Özbek, M., Polonya Olayları Sempozyumu Konuşması, Ankara, 1982, 6 s. (Çoğaltma).
Özbek, M., The Problems of Price, Wages and Employment in Respect of Social Circumstances and Economic Developments, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 1982, 48 s.
Özbek, M., Türk Metal Sendikası 30uncu Kuruluş Yıldönümü, Ankara, 1993, 48 s.
Özbek, M., Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek’in IMF 25. Genel Kurulunda Yaptığı Konuşma, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 1981, 11 s.
Özbek, M., Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek’in İstanbul Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu Açış Konuşması, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 1989, 15 s.
Özbek, M., Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek’in Konuşması (25 Mayıs 1984), Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 1984, 11 s.
Özbek, M., Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek’in Konuşması (27 Mayıs 1986), Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 1986, 11 s.
Özbek, M., Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek’in MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreninde Yaptığı Konuşma ( 16 Eylül 1986), Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 1986, 4 s.
Özbek, M., Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek’in Sendika’nın 5. Genel Kurulunu Açış Konuşması, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 1983, 10 s.
Özbek, M., Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek’in Sendikanın 6. Genel Kurulunu Açış Konuşması, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 1986, 23 s.
Özbek, M., Türk Metal Sendikası Genel Başkanı ve TÜRK-İŞ Genel Başkan Adayı Mustafa Özbek’in Çeşitli Konulardaki Görüşlerinden Özetler, Ankara, 1986, 24 s.
Özbek, M., Türk Metal Sendikası Genel Başkanı ve TÜRK-İŞ Genel Başkan Adayı Mustafa Özbek’in Görüşleri, Ankara, 1986, 8 s.
Özbek, M., Türk Metal Sendikası İkinci Olağan Genel Kurulunun Açılışında Genel Sekreter Mustafa Özbek’in Yaptığı Açış Konuşmasının Metnidir, Ankara, 1975, 11 s.
Özbek, M., Türk Metal Sendikası Kadın İşçiler 1. Büyük Kurultayı Açılış Konuşması, Ankara, 1995, 10 s.
Özbek, M., Yeni Ufuklar, Türk Metal Sendikası Sen. Yay., Ankara, 1997, 94 s.
Özbek, N., İdare Et, A’dan Y’ye Memur Sözlüğü, Ankara, 1980, 112 s.
Özbek, O., İş Kanunu ve İlgili Mevzuat, İstanbul, 1985, 520 s.
Özbek, O., Notlu-İçtihatlı Sosyal Sigortalar Kanunu, İstanbul, 1986, 431 s.
Özbek, O., Sendikacılık ve Toplu Sözleşme Mevzuatı, Açıklamalı, İçtihatlı, (2. Basım), İstanbul, 1986.
Özbek, O., Toplu İş Mevzuatı; Yeni İlke ve Yorumlarıyla, İstanbul, 1984, 360 s.
Özbek, O., Yorum ve Yargıtay Kararları ile Deniz İş Kanunu, İstanbul, 1984, 119 s.
Özben, S., Genel Başkan Sadık Özben’in 7. Olağan Genel Kurul Konuşması, Tez-Koop-İş Sendikası Yay., Ankara, 2003, 11 s.
Özbey, N., Türkiye’de Sendikal Anlayışlar, Sendika Siyaset İlişkisinin Gelişimi, Enerji Yapı Yol-Sen Yay., Ankara, 2001, 408 s.
Özbirgin, N., Tax Burden of Wage Earners in Turkey (1964-1977), (Yükseklisans Tezi), ODTÜ, 1979, 94 s.
Özcan, F., Türk’ün Almanya Çilesi, İstanbul, 1970.
Özcan, N., Sosyal Mücadelede Töb-Der’in Yeri ve İşlevi, Töb-Der Eğitim Yay. No. 2, Ankara, 1975, 24 s.
Özcan, Ö., Makina ve Tesislerde İş Güvenliği, Basınçlı Kaplarda İş Güvenliği, Depolama, Taşıma ve İstifleme İşlerinde İş Güvenliği, Kişisel Koruyucular, YODÇEM Yay., Ankara, 1995, 56 s.
Özcan, P., Gücünü Yitiren Kral, Eğitim-Sen Sendikası Yay., Ankara, 1999, 64 s.
Özcan, Y.Z. – Akşit, B. – Dayıoğlu, M. – Gündüz-Hoşgör, A., Türkiye ILO – IPEC Programları Ülke Raporu, Ankara, 1998, 22 s.
Özcel, A. (ed.), Güneydoğu Anadolu Projesi’ni Tehdit Eden Parazit Hastalıkları, Sağlık-İş ve Türkiye Parazitoloji Derneği Ortak Yayını, İzmir, 1995, 197 s.
Özçakar, K., Demokrasi İçin Sendikal Birlik, İşçilerin Mücadele Geleneği, Yay.No.1, İzmir, 1989, 54 s.
Özçelik, A., Türkiye’de Sendikal Faaliyetler İçindeki Tüketim Kooperatiflerinin Durumu ve Gel
işme İmkanları, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yay. No. 73, Ankara, 1989, 131 s.
Özçelik, İ., Ermeni İddiaları ve Gerçekler, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 2001, 89 s.
Özçelik, İ., The Armenian Allegations and Facts, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 2001, 90 s.
Özçelik, M., 1930-1950 Arasında Tütüncülerin Tarihi, TÜSTAV Yay., İstanbul, 2003, 167 s.
Özçelik, S., İktisadi Zaman Serilerinde Mevsim Dalgalanmaları, SSK Sigortalı Sayısı Üzerinde Bir Deneme, Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi Yay.No.55, Erzurum, 1975.
Özçelik, T., TÜRK-İŞ’in 16. Olağan Genel Kurulu’nda Türkiye YOL-İŞ Sendikası Adına Genel Sekreter Tevfik Özçelik’in Konuşması, YOL-İŞ Sendikası Yay., Ankara, 1992, 22 s.
Özçelik, T., Türkiye YOL-İŞ Sendikası Adına Genel Sekreter Tevfik Özçelik’in Türk-İş’in 17. Olağan Genel Kurulunda Yaptığı Konuşma, YOL-İŞ Sendikası Yay., Ankara, 1995, 15 s.
Özçelik, T., Türkiye YOL-İŞ Sendikası Genel Sekreteri Tevfik Özçelik’in TÜRK-İŞ 18. Genel Kurul Konuşması (Aralık 1999), Ankara, 1999, 12 s.
Özçelik, Z.-Güler, M.-Giritlioğlu, H., İşyeri Hekimliği, Türk Tabipleri Birliği Yay., Ankara, 1997, 131 s.
Özçelik-İş Sendikası Birlik ve Dayanışma, Program ve Hedefler, Ankara, 1992, 31 s.
Özçelik-İş Sendikası Kocaeli Şubesi, 1. Olağan Genel Kurul (26 Ocak 1992), İzmit, 1992, 36 s.
Özçelik-İş Sendikası, 10. Olağan Genel Kurulu Faaliyet Raporu, Ankara, 2002, 471 s.
Özçelik-İş Sendikası, 1992 MESS Grup Toplu iş Sözleşmesine Girilirken Metal İşkolunda Durum, Ankara, 1992, 38 s.
Özçelik-İş Sendikası, 7. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu, Genel Denetim Kurulu Raporu (9-11 Ekim 1992), Ankara, 1992, 393 s.
Özçelik-İş Sendikası, 8. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu, Genel Denetim Kurulu Raporu, Ankara, 1995, 229 s.
Özçelik-İş Sendikası, 9. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (5-7 Mart 1999, Ankara), Ankara, 1999, 414 s.
Özçelik-İş Sendikası, Basında Özçelik-İş Sendikası, 9. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu Ekidir (5-7 Mart 1999), Ankara, 1999.
Özçelik-İş Sendikası, Bireysel ve Toplu İş Hukukuna İlişkin Yasa, Tüzük ve Yönetmelikler, Yay. No. 1991/2, Ankara, 1991, 225 s.
Özçelik-İş Sendikası, Çevre ve İnsan, Ankara, 1998, 186 s.
Özçelik-İş Sendikası, Değişim Sürecinde Yeni Sendikal Yönelişler, Ankara, 1998, 125 s.
Özçelik-İş Sendikası, Karabük Kapatılamaz, 1994, 44 s.
Özçelik-İş Sendikası, Kayıtdışı Ekonomi ve İstihdam, Yay. No. 8, İstanbul, 1994, 140 s.
Özçelik-İş Sendikası, Özçelik-İş Sendikası Anatüzüğü, Ankara, (Tarihsiz), 38 s. (Çoğaltma).
Özçelik-İş Sendikası, Özçelik-İş Sendikasına Bağlı Ön Teşhis ve Check-Up Merkezleri, Ankara, 1994 (?), 24 s.
Özçelik-İş Sendikası, Özelleştirme, Seminerler Dizisi-1, Eğitim Yay. No. 6, Ankara, 1992, 232 s.
Özçelik-İş Sendikası, Son Değişiklikleriyle İş Kanunu, Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, Yay. No. 1991/1, Ankara, 1991, 167 s.
Özçelik-İş Sendikası, Sosyal Güvenlik, Sorunlar-Çözümler, Ankara, 1999, 143 s.
Özçelik-İş Sendikası, Toplumsal Uzlaşma, Ankara, 1995, 204 s.
Özçelik-İş Sendikası, Türkiye 1993: Umut Bir Başka Bahara Kaldı, Ankara, 1994, 80 s.
Özçer, S. – Ilgaz, N., Verimlilik Sözleşmeleri ve Türkiye’de Uygulanma İmkanları, MPM Yay.No.395, Ankara, 1989, 88 s.
Özçer, S. – Kepir, H., Sanayide İnsan Faktörü ve Verimlilik, MPM Yay.No.311, Ankara, 1985, 62 s. (Çoğaltma).
Özçer, S. – Yıldırım, A., Genç İşçilerin Sorunları, MPM Yay.No.294, Ankara, 1983, 129 s. (Çoğaltma).
Özçer, S., Uluslararası Çalışma Örgütü – Türkiye İlişkileri (Yüksek Lisans Tezi), A.Ü. SBF, Ankara, 1985, 162 s. (Çoğaltma).
Özdağ, Ü., Cultural Structure and Cultural Identity Problem in Southeastern Anatolia Region and Among Those Who Migrated from Eastern and Southeastearn Anatolia Region to West, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 1996, 461 s.
Özdağ, Ü., Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan Batı’ya Göç Edenlerde Kültürel Yapı ve Kültürel Kimlik Sorunu, 2. Basım, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 1999, 461 s.
Özdağ, Ü., Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan Batı’ya Göç Edenlerde Kültürel Yapı ve Kültürel Kimlik Sorunu, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 1995, 461 s.
Özdamar, S., Çalışma Mevzuatı (1920-1996), Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Yay.No.1994-19, Ankara, 1996, 1259 s.
Özdamar, S., İş Kazaları, Ankara, 1982, 19 s. (Çoğaltma).
Özdem, Z., Osmanlı Devleti’nde Tarım İşçiliği, (Yüksek Lisans Tezi), İ.Ü. SBE, İstanbul, 1988, 103 s.
Özdemir, B., Türk İş Hukukunda Zorunlu Tahkim, (Doktora Tezi), A.Ü.SBE, Ankara, 1989, 252 s.
Özdemir, K., Seyfi Demirsoy, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, (Tarihsiz), 349 s.
Özdemir, K., Yönetime Katılma Konusunda İşçi Görüşü, (Tarihsiz), 20 s. (Çoğaltma).
Özdemir, M., Sözleşmeli Personel, Ankara Tabip Odası Yay. No. 17, Ankara, (Tarihsiz), 59 s.
Özdemir, Ö., Hizmet İçi Eğitimde Temel İlkeler ve Teknikler, Devlet Personel Dairesi Yay. No. 16, Ankara, 1967, 64 s.
Özdemir, Ü., Maden İşçisinin El Kitabı, İstanbul, 1972, 128 s.
Özdemir-İş Sendikası, 3. Olağan Genel Kurula Sunulan 3. Dönem Çalışma Raporu (Haziran 1979-Mart 1982), Ankara, 1982, 126 s. (Çoğaltma).
Özdemir-İş Sendikası, 4. Olağan Genel Kurulu’na Sunulan Faaliyet Raporu (3-4 Aralık 1983), Ankara, 1983, 50 s. (Çoğaltma).
Özdemir-İş Sendikası, 5. Genel Kurul Çalışma Raporu (8-9 Kasım 1986), Ankara, 1986, 139 s.
Özdemir-İş Sendikası, 6. Genel Kurul Çalışma Raporu, (14-15 Ekim 1989), Ankara, 1989, 201 s.
Özdemir-İş Sendikası, İş Kanunu, Ankara, 68 s.
Özdemir-İş Sendikası, Öz-Demir, Çelik, Madeni Eşya ve Oto Sanayii İşçileri Sendikası Anatüzüğü, Ankara, 1981(?), 17 s. (Çoğaltma).
Özden, D., Sendikal Kriz (Mavi Beyaz Altın Yakalılar) ve Endüstriyel Demokrasi (Meşru İtaatsizlik), Evrim Yay., İstanbul, 1994, 176 s.
Özden, H., Belçika Kömür Ocaklarında Türk İşçileri, Ankara, 1976, 11 s. (Çoğaltma).
Özden, N. – Er, M., Dünden Bugüne TÜRK-İŞ, Uludağ Üniversitesi Bitirme Tezi, Bursa, 1993, 86 s. (Çoğaltma).
Özdenen, G. – Karatoprak, S., İş Hukuku Yasaları, İlgili Tüzük, Yönetmelik ve Genelgelerle, Teksif Sendikası Yay., Ankara, 1978, 476 s.
Özdener, G. – Karatoprak, S., İş Hukuku Yasaları, Teksif Sendikası Yay., (1980 öncesi?), 476 s.
Özdener, G. – Özsoy, S., Bireysel ve Toplu İş Hukukunda Süreler, Açıklamalı ve İçtihatlı 1475, 2821 ve 2822 Sayılı Yasalardaki Süreler ile İlgili Kanun ve Tüzükler, İstanbul, 2002, 207 s.
Özdener, G. – Özsoy, S., Bireysel ve Toplu İş Hukukunda Süreler, Teksif Sendikası Yay., Ankara, 2002, 207 s.
Özder, İ., Türkiye Yeni Metal İş Sendikası 2. Olağan Genel Kurulu Açış Konuşması, Ankara, 1978, 8 s.
Özdeş, S., Genel Başkan Sabri Özdeş’in 12. Olağan Genel Kurulu Açış Konuşması (11 Kasım 1989), Tarım-İş Sendikası Yay., Ankara, 1989, 12 s.
Özdeş, S., Genel Başkan Sabri Özdeş’in 13. Olağan Genel Kurulu Açış Konuşması, Ankara, 1992, 13 s.
Özdeş, S., Tarım-İş Sendikası Adına TÜRK-İŞ 16. Genel Kurulu Konuşması, Ankara, 1992, 7 s. (Çoğaltma).
Özdeş, S., Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı Sabri Özdeş’in 13. Olağan Genel Kurul Açış Konuşması, Tarım-İş Sendikası Yay., Ankara, 1992, 13 s.
Özdeş, S., Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı Sabri Özdeş’in Tarım-İş Sendikası 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı Açış Konuşması (16 Eylül 1995), Ankara, 1995, 16 s.
Özdiler, M.G., Sağ
lık Personelinin Tam Gün Çalışma Esaslarına Dair Kanun ile 1050 ve 2490 Sayılı Kanunlarda Yapılan Değişikliklerle İlgili Yönetmelik ve Açıklamalar, Kadıoğlu Matbaası, Ankara, 1979, 158 s.
Özdönmez, M., Ouvriers Forestiers en Turquie et leurs Problemes, İstanbul, 1977, 64 s.
Özdönmez, M., Türkiye’de Orman İşçiliği ve Sorunları, İstanbul, 1977, 64 s.
Özek, Ç., Emekçi Sınıfı ve Grev, İzlem Yayınları No. 60, İstanbul, 1969, 79 s.
Özeken, A.A., Türkiye Sanayiinde İşçilik Mevzuunun İktisadi Problemleri, İstanbul, 1948, 31 s.
Özel, A., Türkiye’de İş Sağlığı ve Mevzuatı (Yükseklisans Tezi), Ankara, Hıfzıssıhha Okulu, 1966, 121 s.
Özel, Ş. – Nauck, M., Women in Turkish Work-Migration to Western Eupore, Bonn Üniv. Sosyoloji Enst., 28 s.
Özelmas, E., Toplu Sözleşme Düzeninde Ücretler, İTO Ekonomik Yay.No. 3, İstanbul, 1979.
Özelmas, E., Ücret ve Ücretlerde Farklılık, İstanbul İTİA Yay., İstanbul, 1976, 29 s.
Özenirler, S., Türkiye’de Çocuk İşgücü Kullanımı, Sorunları ve Ülke Açısından Alınması Gereken Tedbirler, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2000.
Özer, A., İş Hukuku, İşçiler ve Sendika Temsilcileri İçin Genel Bilgiler, Köyyse-İş Sendikası Yay., Ankara, 1978, 118 s.
Özer, A., İş Hukuku, İşçiler ve Sendika Temsilcileri İçin Genel Bilgiler, Çelik-İş Sendikası Yay., Ankara, 1978, 118 s.
Özer, H., Türkiye’de Hanehalkı Tüketim Harcamalarının Doğrusal Harcama Sistemi Yaklaşımıyla Analizi, DİE Yay.No.2463, Ankara, 2001, 198 s.
Özer, M., Balıkesir Demiryol İşçileri Sendikası Başkanı Mehmet Özer’in 8. Devre Açılış Konuşması, Balıkesir, 1967, 3 s. (Çoğaltma).
Özer, M., Gelenekten Geleceğe Bıraktığımız İzler, Türk Harb-İş Sendikası Yay., Ankara, 1999, 112 s.
Özevren, M., İşletmelerde Çalışma Saatleri Programları ve Marmara Bölgesindeki Uygulama, Basisen Eğitim ve Kültür Yay. 13, İstanbul, 1987, 199 s.
Özfatura, B. – Eski, H., Ücret Sistemleri, T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi Genel Müdürlüğü Yay.No.72, Ankara, 1980, 103 s. (Çoğaltma).
Özgen, G., Türk Hukukunda Yasa Dışı Grev, Karadeniz Teknik Üniv.Yay., No.117-32, Trabzon, 1980, 127 s.
Özgen, H., Montaj Sanayii, TÖS Yay., Ankara, 1969, 22 s.
Özgen, H.N., Küreselleşme, Üretim Teknikleri ve Organizasyonlarında Değişmeler, İzmir, 1996, 10 s. (Çoğaltma).
Özgen, N., Kömür Maden Ocaklarında Hıfzıssıhha, CHP Zonguldak Halkevi Yay., Zonguldak, 1944, 28 s.
Özgıda-İş Sendikası Bakırköy Şubesi, 3. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (1988-1991), İstanbul, 1991, 35 s.
Özgıda-İş Sendikası Bakırköy Şubesi, 4. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (1991-1994), İstanbul, 1994, 48 s.
Özgıda-İş Sendikası, 10. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (20-21 Eylül 2003), Ankara, 2003, 270 s.
Özgıda-İş Sendikası, 1475 Sayılı İş Kanunu, Eğitim Yay., Ankara, 1987, 127 s.
Özgıda-İş Sendikası, 5. Olağan Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu, Ankara, 1986, 204 s.
Özgıda-İş Sendikası, 6. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, Cilt 1: Faaliyetler, Ankara, 1989, 263 s.
Özgıda-İş Sendikası, 6. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, Cilt 2: Görüşler, Ankara, 1989, 247 s.
Özgıda-İş Sendikası, 6. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirisi, Ankara, 1989, 16 s.
Özgıda-İş Sendikası, 7. Genel Kurul Çalışma Raporu, Ankara, 1992, 650 s.
Özgıda-İş Sendikası, 8. Olağan Genel Kurul Raporu, Ankara, 1995, 637 s.
Özgıda-İş Sendikası, 9. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (25-26 Eylül 1999), Ankara, 1999, 303 s.
Özgıda-İş Sendikası, Basında Özgıda-İş Sendikası, Çalışma Raporu Eki, Ankara, 1992.
Özgıda-İş Sendikası, Demokrasi, Sivil Toplum ve İşçi Hareketi, Ankara, 1993, 94 s.
Özgıda-İş Sendikası, E.B.K., Yem Sanayii ve SEK’de Özelleştirmeye Neden Karşıyız?, Ankara, 1993, 54 s.
Özgıda-İş Sendikası, Ferdi İş Hukuku, Mevzuat Dizisi 2, Ankara, Şubat 1993, 275 s.
Özgıda-İş Sendikası, Medya’da Özgıda-İş Sendikası, 8. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, Ankara, 1992.
Özgıda-İş Sendikası, Öz Tütün, Müskirat, Gıda Sanayii ve Yardımcı İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1993, 59 s.
Özgıda-İş Sendikası, Toplu İş Hukuku, Ankara, 1993, 265 s.
Özgıda-İş Sendikası, Toplu İş Hukuku, Mevzuat Dizisi 3, Ankara, Şubat 1993, 265 s.
Özgıda-İş Sendikası, Türk Halkı Özelleştirmeye Nasıl Bakıyor?, Ankara, 1994, 26 s.
Özgirgin, N., Tax Burden of Wage Earners in Turkey (1964-1977), (Lisansüstü Tezi), ODTÜ İİF Ekonomi Bölümü, 1979.
Özgirgin, N., Türkiye Ücretlilerin Vergi Yükü (1964-1977), DPT Yay., Ankara, 1977.
Özgüden, D., Göçmen İşçi Sorunu, INFO-Türk Ajansı, Brüksel, 1978.
Özgüden, D., Immigration Turque et Mass Media, Info-Türk, Brüksel, 1983.
Özgüden, D., Integrisme Islamique en Turquie et Immigration, Info-Türk, Brüksel, 1987.
Özgüden, D., Portrait de l’immigration de Turquie, Info-Türk, Brüksel, 1984.
Özgüden, D., Türkiye’de Yeni Bir Sosyal Tarih Çalışma Alanı Olarak İşçi Göçü, Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü’nın 19. ve 20. Yüzyıl Türkiye Sosyal Tarihi ile İlgili Araştırma ve Dokümantasyan Çalışmalarında Sorunlar ve Perspektifler Uluslararası Semineri’ne Sunulan Tebliğ, Amsterdam, 1988, 8 s. (Çoğaltma).
Özgün, K., Zonguldak Maden Havzasında İstihdam Modeli ve Yerleşme Dokusunu Etkileyişi, (Yükseklisans Tezi), ODTÜ, Ankara, 1977, 78 s.
Özgüneş, M., Yurtdışı İşçi Sorunları (Rapor), Ankara, 1982, 79 s.
Özgür, K., Çalışma Hayatımızın Temel Kanunları, Akmen Yay.No.3, İstanbul, 1972, 263 s.
Özgürel, E., Başlıca Personel Yönetmelikleri, Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yay.No.1979-217, Ankara, 1980, 118 s.
Özkale, N.L., Gümrük Birliği ve Metal Sektörü, Birleşik Metal-İş Sendikası Yay., İstanbul, 1996, 148 s.
Özkan, H., Grevden Sonra, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1976, 288 s.
Özkan, N.Y., Türkiye’de Kamuda İstihdam Edilen İşçilerin 1990-2000 Yılları Arasındaki Ücret, Gelir Dağılımı ve Yaşam Standartları, Demiryol-İş Sendikası Yay., Ankara, 2002, 178 s.
Özkan, S. – Özkan, A., Türkiye İşçi Sınıfı 1976 Yıllığı, Gözlem Yay., İstanbul, 1977, 384.
Özkan, S., Kıdem Tazminatı – 12 Eylül 1980’den Sonra Yapılan Değişikliklerle, Yüce Yay. Yasa Dizisi No.1, İstanbul, 1980.
Özkan, S., Köyyse-İş Sendikası 3. Olağan Genel Kurulu Genel Başkan Sadık Özkan’ın Açış Konuşması, Ankara, 1977, 11 s.
Özkan, Y., Auswirkungen der Arbeitskraeftewanderung auf den Politischen Sozialisation und Bewusstwerdungsprozess der Türkischen Gastarbeiter, Berlin, 1975, 240 s.
Özkan, Y., Politische Sozialisation der Gastarbeiter: mit specieller Berücksichtigung der türkischen Gastarbeiter (Doktora Tezi), Freie Üniversitaet, Berlin, 1974.
Özkan, Y., Stabilisierungsfaktör oder Revolutionaeres Potential? Politische Sozialisation der türkischen Gastarbeiter), Int.Inst.of Comp.Social Studies, Berlin, 1975, 240 s. (Çoğaltma).
Özkan, Y., The Legal Status of Foreign Workers in the Federal Republic of Germany, with Special Focus on Turkish Laborers, International Labor Migrant Preprint Series, Berlin Wissenschaftszentrum, 1974.
Özkaplan, N., Çalışma Ekonomisi, Kavram Yay., İstanbul, 1993, 140 s.
Özkaya, D., Yünlü Sanayide Kullanılmayan Kapasite ve İstihdam, DPT:583 – SPD:125, Ankara, 1968, 43 s. (Çoğaltma).
Özkılıç, M., Kamu Görevlilerinin Sorumlulukları ve Kalkınmaya Etkileri, DPT, Ankara, 1983, 79 s. (Çoğaltma).
Özkök, A., Toprak Reformu, Genel-İş Sendikası Yay., Ankara,
1974, 72 s.
Özkol, S., Türkiye Emek Gücünün Sömürülmesi Açısından Ortak Pazar, Ankara, 1970, 11 s. (Çoğaltma).
Özkurt, O., İşveren ve İşçi Sorunları, Ankara, 1976, 871 s.
Özkuzukıran, Ş., Türkiye’de Kadın İşçiler, TÜRK-İŞ Eğitim Yay.No.56, Ankara, 2000, 64 s.
Özkuzukıran, Ş., Türkiye’de Kadın İşçiler, YOL-İŞ, TEKGIDA-İŞ, TES-İŞ, ORMAN-İŞ Ortak Yay.No.24, Ankara, 2000, 64 s.
Özmucur, S., Bölgelerarası Gelir Dağılımı, Boğaziçi Üniv.Yay., İstanbul, 1988, 84 s.
Özmucur, S., Milli Gelirin Üç Aylık Dönemler İtibariyle Tahmini, Dolarla İfadesi ve Gelir Yolu ile Hesaplanması, İTO Yay.No.1987-1, İstanbul, 1987, 143 s.
Özöğretmen, H., İş Kanunu ve Emsal Kararlar, Şeker-İş Sendikası Yay.No.28, Ankara, 1973, 175 s.
Özöğretmen, H., Son Değişiklikleri ile Sosyal Sigortalar Kanunu ve İlgili Kararlarla Kurum Genelgeleri, Şeker-İş Sendikası Yay.No.12, Ankara, 1970, 215 s.
Özok, A.F., Türk Sanayi İşçilerinin Vücut Ölcülerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK MAG-533, Ankara, 1981.
Özonur, M., Genel Başkan Mahmut Özonur’un Genel Kurulu Açış Konuşması, 6. (14.) Olağan Genel Kurul, Tes-İş Sendikası Yay., Ankara, 1999, 16 s.
Özötün, E., Türkiye’nin Gelir ve İstihdam Dağılımındaki Yapısal Değişim (II), DİE Yay. No. 870, Ankara, 1979, 91 s.
Özsever, A., Tekelci Medyada Örgütsüz Gazeteci, İmge Yay., Ankara, 2004, 298 s.
Özsoy, A., Türkiye İçin Ölüm Tabloları, OYAK Yay.No.1, Ankara, 1970, 116 s.
Özsoy, S. – Bayındır, M., İşçinin El Kitabı, 3. Basım, Teksif Sendikası Yay., Ankara, 1997, 110 s.
Özsoy, S., Hukuki Dayanak ve Boyutları ile İşsizlik Sigortası, Teksif Sendikası Yay., Ankara, 2000, 103 s.
Özsoy, S., İşçinin El Kitabı (2. Basım), Teksif Sendikası Yay., Ankara, 1991, 40 s.
Özsoy, S., İşçinin El Kitabı, Teksif Sendikası Yay., Ankara, 1995, 52 s.
Özsoy, S., Türk Hukukunda Sendikalar, Toplu Pazarlık ve Grev Hakkı, Teksif Sendikası Yay., Ankara, 1999, 128 s.
Özsoy, S., Yeni Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile Sendikalar Kanunu Hükümlerine Ait Şemalar, Teksif Sendikası Yay.No. 215, Ankara, 4 şema.
Özşuca, Ş.T. – Toksöz, G., Sosyal Koruma Yoksunluğu, Enformal Sektör ve Küçük İşletmeler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay.No.591, Ankara, 2003, 160 s.
Özşuca, Ş.T., İşsizlik Sigortası ve Emek Piyasası, İmaj Yay., Ankara, 1998, 90 s.
Öztaş, N., Sınai İşletmelerde İş İdaresi (Otomasyon Konusunda Etüd), YODÇE Yay., 1961.
Öztaşkın, M., Petrol-İş Sendikası 24. Olağan Genel Kurulu Açış Konuşması, İstanbul, 2003, 12 s.
Öztek, Z. – Bertan, M., Yurt Dışına Göç ve Sağlık, Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Enstitüsü Yay.No.24, Ankara, 1982, 88 s. (Çoğaltma).
Öztek, Z.A., Yurt Dışında Çalışan Türk İşçileri ve Ailelerinin Sağlık Sorunları Konusunda Bir Çalışma, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplum Hekimliği Bölümü Doçentlik Tezi, Ankara, 1978, 133 s.
Öztekin, E., Yurt Dışındaki İşçilerimizin Tasarruflarının Değerlendirilmesi, İzmir, 1975.
Özter, L., Kıbrıs’ta Mücahit Güncesi, Serhat Bekçilerinin Ölüm – Kalım Mücadelesinde, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 2001, 696 s.
Öztürk, A. ve Diğerleri, İslamda Emek ve İşçi İşveren Münasebetleri, Ensar Neşriyat No. 29, İstanbul, 1986, 453 s.
Öztürk, A.A., AET-Türkiye İlişkileri Açısından Çalışma Hayatında Karşılaşılabilecek Problemler, Ankara, 1990, 25 s.
Öztürk, E. – Kaya, E., İmalat Sanayii ve Alt Kollarında Verimlilik, Üretim, İstihdam İndeksi (1982-1987), MPM Yay.No. 386, Ankara, 1989, 145 s.
Öztürk, H., Alienation, Ideology, Participation, (Yükseklisans Tezi), ODTÜ, Ankara, 1979, 211 s.
Öztürk, İ. ve Diğerleri, 45 Ay Sustuk… Şimdi Biz Konuşuyoruz, Susmamak Üzere, İstanbul, (Tarihsiz), 8 s.
Öztürk, İ., Hava-İş Sendikası 15. Genel Kurul, Genel Başkan İbrahim Öztürk’ün Açış Konuşması, İstanbul, 1982, 24 s.
Öztürk, İ., İbrahim Öztürk’ün Üyeliğe Dönüşü, İstanbul, 1993, 16 s.
Öztürk, K., Amerikan Sendikacılığı ve Türkiye, İlk İlişkiler, AFL-CIO’nun Avrupa Temsilcisi Irving Brown ile Söyleşi, TÜSTAV Yay., İstanbul, 2004, 121 s.
Öztürk, N., Karakömür, Zonguldak, (Tarihsiz).
Öztürk, O.M., AB Nasıl Bir Türkiye İstiyor?, Türkiye Kamu-Sen Yay., Ankara, 2003, 24 s.
Öztürk, S., 15-16 Haziran Direnişin Anıları, (2. Basım), Sorun Yay., İstanbul, 1990, 136 s.
Öztürk, S., Gelenekten Geleceğe 15-16 Haziran, Sorun Yay., İstanbul, 1996, 80 s.
Öztürk, S., İşçi Sınıfı ve Sendikalar ve 15/16 Haziran, Olaylar, Nedenleri, Davalar, Belgeler, Anılar, Yorumlar, 2. Basım, Sorun Yay., İstanbul, 2001, 564 s.
Öztürk, T. – Öztürk, M., İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı: En Son Değişikliklerle, İstanbul, 1987, 480 s.
Özüekren, A.Ş., Workers’ Housing Cooperatives in Turkey: A Qualitative Evaluation of the Movement, ILO, Cenevre, 1990, 65 s.
Özuğurlu, M. – Erten, A.N., Üye Kimlik Araştırması ’99, Birleşik Metal İşçileri Sendikası, İstanbul, 1999, 81 s.
Özuğurlu, M., Haleden Altın Bileziğe Bilim ve Üniversite Sanayi İşbirliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Tartışma Metinleri, Ankara, 1998, 29 s.
Özuslu, T. – Gedikoğlu, R., Türkiye’de Madencilik Sektörü ve TTK’nun Genel Durumu, Genel Maden-İş Sendikası Yay., Ankara, (Tarihsiz), 32 s.
Özveren, M., İşletmelerde Çalışma Saatleri Programları ve Marmara Bölgesindeki Uygulama, Basisen Eğitim ve Kültür Yay.No. 13, İstanbul, 1987, 199 s.
Özveri, M., Demokrasi, Değişim ve Sendikalar, Selüloz-İş Sendikası Eğitim Yay. No. 6, İstanbul, 1993, 79 s.
Özveri, M., Demokrasi, İşçi Hakları ve Yasalar, Selüloz-İş Eğitim Yay. No. 1, İstanbul, 1991, 124 s.
Özveri, M., Ekonomik Kriz Koşullarında Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği, “Uyarlama Sorunu”, Türk Harb-İş Sendikası Yay., Ankara, 1999, 131 s.
Özveri, M., Esneklik, TÜRK-İŞ Eğitim Yay.No.34, Ankara, 1999, 64 s.
Özveri, M., Kendini Arayanlar Ülkesinde İşçiler ve Bir Hukuk Devleti Masalı, Selüloz-İş Yay., İzmit, (Tarihsiz), 208 s.
Özveri, M., Kıdem Tazminatı, TÜRK-İŞ Eğitim Yay.No.33, Ankara, 1999, 64 s.
Özveri, M., Özelleştirme Nedir?, Selüloz-İş Yay. No. 7, Ankara, (Tarihsiz), 46 s.
Özveri, M., Yargı Kararları Işığında 506 Sayılı Yasa ve Sosyal Güvenlik, Selüloz-İş Eğitim Yay.No.10, İzmit, 2000, 125 s.
Öz-Yapı-Sen Sendikası, Türkiye Yapı, Yol, Baraj ve İnşaat İşçileri Sendikası Tüzüğü, Ankara, (Tarihsiz), 61 s.
Özyörük, M., 4/10195 Sayılı Kararnameye Bağlı Yönetmelik ve Bu Yönetmeliğe Göre Çalıştırılanların Durumu Hakkında Hukuki Mütalaa, Ankara, 1969, 32 s.
Özzeybek, M., Gelir Vergisi Açısından Kıdem Tazminatı ve Vergi İadesi Uygulaması; Örnekli – İçtihatlı, İstanbul, 1980, 68 s.
Özzeybek, M., Kıdem Tazminatı ve Vergi İadesi Uygulaması, İstanbul Üniversitesi Kitapevi Yay., İstanbul, 1980, 160 s.

Sunuş | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | Ş | T | U | Ü | V | W | Y | Z | Kaynakça

© CopyLEFT Sendika.Org'un tüm yazılı ve görsel içeriği kaynak göstermek koşuluyla özgürce kullanılabilir.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann
Scroll to top