Öyle bir İstanbul gördük Reviewed by mustafa on . Taksim bu 1 Mayıs'ta yüz binlerce emekçiyi ağırladı. Bu yılki 1 Mayıs gerek coşkusu, gerek kitleselliğiyle, uzun yılların ardından yasakların kalktığı 2010 1 Ma Taksim bu 1 Mayıs'ta yüz binlerce emekçiyi ağırladı. Bu yılki 1 Mayıs gerek coşkusu, gerek kitleselliğiyle, uzun yılların ardından yasakların kalktığı 2010 1 Ma Rating:

Öyle bir İstanbul gördük

Taksim bu 1 Mayıs’ta yüz binlerce emekçiyi ağırladı. Bu yılki 1 Mayıs gerek coşkusu, gerek kitleselliğiyle, uzun yılların ardından yasakların kalktığı 2010 1 Mayıs’ını da geride bıraktı

“Emek, Barış, Demokrasi ve Özgürlük” sloganıyla örgütlenen 1 Mayıs gösterileri, emek örgütlerinin ve bütün renkleriyle solun muazzam katılımıyla gerçekleşti.

Mitingde güvencesizliğe ve AKP iktidarına karşı tepki öne çıkarken, işçi sınıfı ve devrim mücadelesi tarihinin mirasına sahip çıkıldığını gösteren simgeler taşındı.

Mücadele baharının birikimi alanda
Uzun yılların ardından metal sektöründe greve çıkarak önemli bir başarıya imza atan Birleşik Metal İş, “Taşerona Başkaldıran” Dev Sağlık İş, kitlesel ve etkili bir grev sürecinden çıkan sağlıkçılar, AKP iktidarına karşı özgürlük için mücadele eden gazeteciler, siyasi temsilcilerine yönelik baskıları protesto eden BDP’liler, YGS skandallarına karşı çıkan liseliler, “haklarımız için tek yol sokak tek yol devrim” diyen Halkevciler mücadeleyle dolu geçen bir ilkbaharın birikimini alana taşıdılar.

Bunların dışında emek örgütlerinden Eğitim Sen, Genel-İş, Nakliyat-İş ve TMMOB; politik örgütlerden de Halk Cephesi ve TKP kitleselliğiyle dikkat çekti.

Kimi örgütlerin bölgesel katılım sergilediği mitingde, bebekleriyle gelen ailelerden liseli gençlere kadar her yaştan, her kuşaktan, her kesimden emekçinin katılımı gözlendi.

Sabah saatlerinde dört koldan Taksim’e yürüyen yüz binlerce emekçi alana sığmadı. Taksim Meydanı ve Gezi Parkı dolduğunda Şişli kolundaki kortejlerin bir ucu Şişli Cami’nde, Şişhane kolu kat otoparkında, Gümüşsuyu kolu da Dolmabahçe Stadı yakınlarındaydı.

AKP’nin sendikacıları
AKP’nin açık talimatıyla Taksim’deki 1 Mayıs gösterilerine dahil olan Hak-İş ve Memur-Sen program başlamadan tertip komitesinin inisiyatifini kırarak alana girdi ve kürsü önünde DİSK ve KESK için ayrılan alanı işgal etti. Neredeyse hiç kadın işçi bulunmayan ve hiç slogan atılmayan Hak-İş korteji ile yalnızca pankart açacak kadar kişinin yer aldığı Memur Sen kortejine, diğer Türk İş sendikalarından ayrı duran Türk Metal, Liman İş ve Tes-İş de eşlik etti.

Kürsü emekçinin!
Miting programında bu yıl kimi değişiklikler vardı. Konfederasyon başkanları yerine bir sağlık işçisi ve Mas-Daf direnişinden bir metal işçisi emek örgütlerinin ortak metnini okudu. Güvencesizliğe karşı mücadele vurgusunun öne çıktığı metin daha sonra Kürtçe olarak da okundu. Bu metnin ardından mitinge katılan siyasi parti ve gruplar adına hazırlanan ortak metin okundu. Konuşmada, Kürt sorunundan hapishanelere, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin gündemlerine dair mesajlar verildi.

Konuşmaların ardından Grup Yorum, Kardeş Türküler ve Agîre Jiyan’ın seslendirdiği ezgilerle miting son buldu.

Gümüşsuyu Kolu
Türk-İş, Hak-İş ve Memur-Sen’e bağlı sendikalar ile TKP, CHP, HKP ve “Cumhuriyet Güç Birliği” Dolmabahçe, Mete Caddesi ve Gümüşsuyu’nda toplandı.

Gerici-faşist yönetimleriyle bilinen Türk Metal, Liman İş ve Tes İş sendikaları, Türk-İş’e bağlı diğer sendikalar tarafından oluşturulan korteje girmeyip arama noktası yakınlarında beklemeyi tercih etti. Bu sendikalar daha sonra tertip komitesi inisiyatifini kırıp Hak-İş ve Memur-Sen’le birlikte hareket ederek, DİSK ve KESK için ayrılmış alanları da kapatacak şekilde kürsünün önüne yerleştiler. Daha sonra da mitingin ortasında alanı terk ettiler.

Davul zurnayla halay, işçiler için olmazsa olmazdır

Gazeteciler ilgi odağıydı
“Emek, Barış, Demokrasi ve Özgürlük için 1 milyonda biriyim” yazılı ortak pankartın ardında TÜMTİS, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Çimse-İş, Şeker-İş, TOLEYİS, Yol-İş, Basın-İş, Tez Koop İş, Basisen, Belediye-İş, Hava-İş, Haber-İş ve Harb-İş kortejleri oluşturuldu. Tez Koop-İş ve yine hareketli bir süreçten geçen Hava-İş canlılıklarıyla dikkat çekti.

Bu kolun en ilgi çeken korteji ise gazetecilerin yürüdüğü TGS kortejiydi. Ahmet Şık ve Nedim Şener’in tutuklanmalarının ardından kitlesel eylemlere imza atan gazeteciler yine “Yansak da Dokunacağız” yazılı pankartlarını açtılar.

TKP’den kitlesel katılım
“Tayyip Amerika’ya Fethullah’ın Yanına”, “Boyun Eğmeyenler… 1 Mayıs’ınız Kutlu Olsun” yazılı pankartlarla yürüyen TKP kitleselliğiyle dikkat çekti.

Bu kolda yer alan HKP ve CHP, alana Hak-İş ve Memur-Sen ile birlikte Mete Caddesi yönünden girdi. CHP kitlesi alana girdikten kısa süre sonra dağıldı.

Şişhane Kolu
On beş bini aşkın kişinin yürüdüğü Şişhane kolunun ana kortejler KESK ve BDP idi.

BDP kortejinde “operasyonlar durdurulsun” ve “Kürt siyasetçilere özgürlük” talepleri öne çıktı. Kortejin önünde Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu’nun “Biji Yek Gulan/Yaşasın 1 Mayıs” pankartı yer aldı. BDP İstanbul İl Örgütü “Demokratik Ulus, Ortak Vatan Şiarıyla Newroz Alanlarından 1 Mayıs’a” yazılı pankartla yürüdü. Yine aynı kortejde yürüyen İstanbul Demokratik Kent Konseyi‘nin pankartında şu talepler sıralandı: %10 barajı indirilsin, Siyasi tutsaklar serbest bırakılsın, Ana dilde eğitim hakkı istiyoruz, Askeri ve sivil operasyonlar son bulsun.

KESK kortejinin en önünde “Emek, barış, özgürlük ve demokrasi için 1 Mayıs” yazılı pankart yer aldı. Bu pankartı toplu sözleşme ve grev, parasız-bilimsel eğitim, nitelikli sağlık hizmeti, eşitlik, özgürlük, demokrasi taleplerinin yer aldığı pankart izledi. “TÖBDER Mücadelemiz Sürüyor” pankartı da KESK kortejinin ön saflarında yer alan pankartlardan biri oldu.

KESK kortejinin en kalabalık ve coşkulu kolu Eğitim Sen oldu. Eğitim Sen kortejlerinde “AKP’nin dayatmalarına izin yok, “Siyaset yapma yasağı kaldırılsın” ve “Kadın cinayetlerine son” yazılı dövizler öne çıktı. Eğitim Sen 1 ve 8 Nolu şubeleri sabah erken saatlerde Aksaray’da toplanarak Şişhane’deki toplanma alanına yürüdü. 1 Nolu şube, “Parasız, bilimsel, şifresiz, anadilde eğitim” pankartıyla yürüdü. 4 Nolu şube “Ne 4C, ne 4B, Güvenceli Çalışma” pankartıyla güvenceli iş talebini öne çıkardı.
Eğitim Sen 5 Nolu Şube‘nin “Güvencesizler Komisyonu” ayrı pankart açtı. Komisyon kortejinde, “Ben uyuyamıyorum, Eğitim Sen de uyumasın!”, “Nimet Ç, bir Ankara Trajedisi!” dövizleri taşındı. 5 Nolu şubede kadınlar da ayrımcılığa, şiddete, tacize, tecavüze karşı ayrı pankart açtı. 6 nolu üniversiteler şubesi, “İşte çılgın proje: Üniversite A.Ş.” pankartıyla yürüdü. Eğitim Sen İstanbul Şubelerinin yanı sıra Gebze, Tekirdağ şubeleri de Şişhane kolunda yürüdü.

KESK kolundaki diğer kortejler SES, BES, Tüm-Bel Sen, Yapı Yol Sen, ESM, Haber Sen,
Tarım Orkam Sen ve Kültür Sanat Sen
oldu. BES ve SES kortejlerinde güvenceli iş talebi öne çıktı. Kültür Sanat Sen’li müzisyenler enstrümanlarıyla yürüyüşe geldi, yürüyüş boyunca direniş şarkıları çaldı.

KESK ve BDP kortejlerinin dışında bu kolda yürüyen kitlesel gruplar arasında Sosyalist Yeniden Kuruluş Parti Girişimi (SDP, SGPH, Sosyalist Parti, TÖP, SBH) yer aldı.
Demokrasi ve Özgürlük Hareketi, ‘İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği için Yaşasın 1 Mayıs’ pankartı arkasında yürüdü. Dayanışma Sendikası, Gazi Cemevi, Darıca Kültür Derneği bu kolda yürüyen kitle örgütleri arasında yer aldı.

Deri, Kundura ve Tekstil İşçileri Derneği, Taşeron İşçileri Dayanışma Yardımlaşma Derneği, İşçilerin Sesi, güvenceli iş ve insanca koşullarda çalışma talebinin öne çıktığı emekçi kortejleri olarak bu kolda yer aldı.

DSİP, EDP, KÖZ, EMEP, Yeşiller ve İşçi Cephesi de bu kolda yürüyen siyasi parti ve gruplar oldu.

Şişli Kolu
Şişli yürüyüş kolunda en önde DİSK korteji vardı. Kortejin en önünde bu yıl 1 Mayıs’ın ortak sloganı olan “Emek, barış, özgürlük ve demokrasi için 1 Mayıs” pankartı vardı. Hemen arkasında ise Kızıl Davul önlükleri giymiş bando takımı vardı.

DİSK’in kortejindeki en kitlesel sendikalar Nakliyat-İş, Genel-İş ve Birleşik Metal-İş oldu. Sine-Sen, Emekli-Sen, Dev Sağlık-İş, Bank-Sen, Lastik-İş ve Sosyal-İş kitlesel katılmışlardı. Tüm Ka-İş, Tekstil İşçileri Sendikası ve Enerji-Sen de alandaydı.

Taşeron işçiler yoğun olarak Dev Sağlık-İş, Enerji-Sen ve Sosyal-İş’le yürüdüler.

Birleşik Metal-İş korteji oldukça coşkuluydu işçiler işyeri pankartları açmışlardı. Grevi kazanan işyerleri ile direnişleri süren Casper ve Mas Daf işçileri en coşkulu kortejlerdi.

Nakliyat-İş‘in kortejinde de direnişlerini kazanan Nemtrans, Balnak işçileri coşkulu bir katılım göstermişlerdi.

’77 katliamcılarının yargılanması talebiyle sağ yönde en önde yürüyen Genel-İş İstanbul 1 Nolu Şube, 1 Mayıs alanına “Tam bağımsız demokratik Türkiye” için 2 Nolu Şube “Sömürüye, yoksulluğa ve açlığa karşı” gelmişti. Bursa Şubesi, İzmir Çiğli Belediyesi Kafesan emekçileri, Anadolu yakası 1 Nolu şubenin ayrı pankartlarıyla zenginleştirdiği kortej, davullar ve zurnalarla yürüdü.

Çoğu genç işçilerden oluşan Lastik-İş‘in arkasında, hem halay çekip hem koşarak alana girmeye çabalayan ve DİSK’in en kalabalık kortejlerinden Nakliyat-İş bulunuyordu. “İşgal, grev direniş” genel pankartının arkasında Balnak Lojistik direnişi emekçileri, Tuvturk işçileri, Demtras-Tmd Lolijtik işçileri, Gebze şubesi, Konya bölge temsilciliği yürüdü.

Tümka-İş‘in sembolik katılımla alana yürüdüğü kortejin renkli pankartlarından biri Tekstil İşçileri Sendikası‘nın oldu. Sendika, kadın yoğunluğunun fazla olması ile dikkat çekti.

Sosyal-İş emekçileri el yazılarıyla hazırladıkları “Sendikalıyım güçlüyüm” dövizleri ile yürüdü. İstanbul Barosu işçileri, Metro Grossmarket işçileri, “Ahmet Şık çıkacak yine yazacak” diyen Bilgi Üniversitesi çalışanları ve isim yerinde Güvence Sizim yazılı paso şeklinde dövizleri ile paso haklarını isteyen özel eğitim öğretmenleri ile bütünleşen kortej oldukça renkliydi.

Çağrı Merkezi Çalışanları Derneği ve Plaza işçileri gibi güvencesiz işçiler Bank Sen‘in arkasında yürüdüler. Bank Sen emekçileri “Turnikeler ayırır meydanlar birleştirir” pankartıyla yürüdü.

Sine Sen ise örgütlü olduğu işkolunda çekim merkezi haline gelmişti. Sektörde çalışan 150’den fazla set emekçisinin yürüdüğü bu kortejin arkasında belgesel sinemacılar birliği, sinema yazarları, Beyoğlu Sineması pankartları vardı.

Çerkesler de mitinge Şişli kolunda oluşturdukları kortejleriyle katıldı

Şişli güzergahı sol kol
Şişli kolunda sol tarafta sendikaların ardından “Söz yetki karar, gelecek gençliğindir” pankartıyla Genç-Sen yürüdü. Genç-Sen’i 78’liler Federasyonu ve “Şirket değil, özgür kamusal üniversite” pankartının arkasında yer alan çeşitli üniversitelerden öğrenciler izledi.

Sosyalist Devrim Parti Girişimi “Yaşasın Sosyalizm”, Devrimci Hareket “1 Mayıs’ta alanlardayız” ve “Tek yol devrim”, Devrimci İşçi Partisi “Zafere kadar sürekli devrim” pankartıyla alana girdi. DİP‘in ardından Türkiye Gerçeği ve “Özgür yarınlar için başkaldırıyoruz” pankartıyla Söz Dergisi yürüdü. Söz Dergisi’ni “Başkaldır isyan et özgürleş” pankartıyla Liseli Arkadaş izledi.

Tekstil-Sen “1 Mayıs 1977 unutmadık sorumlular yargılansın” pankartıyla mitinge katılırken Tekstil-Sen’i “Yaşasın devrim ve Sosyalizm” pankartıyla Ezilenlerin Sosyalist Partisi izledi. ESP kortejinde çok sayıda Kürtçe pankartla birlikte “Böyle gelmiş böyle gitmeyecek Bu düzen değişecek” pankartı vardı. ESP’yi Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu ve Liseli Öğrenci Birliği izledi.

ESP’yi, mitinge kitlesel bir katılım gerçekleştiren Galatasaraylı Tek yumruk taraftar grubu izledi. Tek Yumruk’u Fenerbahche taraftar gurubu izledi.

Partizan, Türkçe ve Kürtçe 1 Mayıs’ı kutlayan pankartların arkasında yürüdü. Partizan, kortejinde açtığı “Halk savaşçıları ölümsüzdür” pankartıyla geçtiğimiz günlerde Dersim yakınlarında kaldıkları mağarada yaşanan göçük sebebiyle hayatını kaybeden 5 TKP-ML gerillasını andı. Partizan kortejinde 2001’de ölüm orucunda hayatını kaybeden Nergis Gülmez’in fotoğrafları da taşındı. Partizan’ı “Gelecek sizsiniz” pankartıyla Yeni Demokrat Gençlik izledi.

Partizan’ı “Adalet yoksa işsizlik çoksa söz yetki karar iktidar halka” Emekçi Hareket Partisi izledi. EHP kortejinde “Devrimci tutsaklar onurumuzdur” pankartı arkasında hapishanedeki devrimciler ve tutuklu gazetecilerin fotoğrafları taşındı. EHP’yi “Suphi’den Bilen’e gelenek yaşıyor” pankartıyla TKP’liler, Ürün Sosyalist Dergi ve “Yolumuz işçi sınıfının yoludur” pankartıyla Tüm-İGD izledi. Tüm-İGD’nin ardından SODAP ve “Yaşasın Devrimci Sendikal Mücadelemiz” pankartıyla Bağımsız Tekstil-Sen geldi. Bağımsız Tekstil-Sen’i Güvencesizler Hareketi izledi.

Kitleselliğiyle dikkat çeken Demokratik Haklar Federasyonu korteji “Zincirlerimizden başka kaybedecek bir şeyimiz yok, Kazanacak dünyamız var” pankartının arkasında Taksim’e yürüdü. DHF’liler kortejin başında üzerinde Marx, Engels, Lenin, Mao, Stalin ve İbrahim Kaypakkaya’nın resimlerinin yer aldığı dev flamalara yer verdi.

DHF’yi direnişteki Ontex işçileri “Ontex’te direniş kazanacak” pankartıyla takip etti. İşçilerin ardından “Bütün ülkelerin işçileri birleşin” ve “İşçi sınıfı savaşacak sosyalizm kazanacak” pankartıyla Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu yürüdü. BDSP’yi Uluslararası İşçi Derneği ve İşçi Mücadele Derneği izledi.

Bu yıl
6’ıncısı gerçekleştirilen İşçi Filmleri Festivali‘nin emekçileri, bu yılki festivalin temasını anlatan “Toprağımız, havamız, suyumuz için doğal olarak direniş” pankartıyla izledi.

Tüm kortejlerde çocuklar ilgi odağı oldu

Festival emekçilerinin ardından “Haklarımızı kazanmak için tek yol sokak, tek yol devrim” pankartıyla Halkevleri yürüdü. Halkevleri kortejinde Türkçe ve Kürtçe olarak “Mafen gelen haye, Halkın hakları var” pankartıyla birlikte “AKP’ye kul sermayeye köle olmayacağız” ve “Güvenceli iş, insanca yaşam” pankartları açıldı. Kortejde, “AKP’ye, cemaate, şifrelere karşı eğitim hakkımızı savunuyoruz” pankartıyla Eğitim Hakkı Meclisi, “Alemin kolpası mahalleme dokunma” pankartıyla Hacıhüsrev halkı, “Kadın düşmanlığına son, Kadınlara Sosyal Güvence” pankartıyla Halkevci Kadınlar, HalkSanat, “Evimizi de yıkarız Arızlı’dan çıkmayız” pankartıyla Arızlı Halk Meclisi, ve Dev-Adıvarlılar yer aldı. Halkevleri kortejinde barınmadan, çevre hakkına, hak mücadelelerini temsil eden çok sayıda döviz açıldı.

Halkevlerini “Yeter Ulan İsyan Var” pankartıyla Liseli Genç Umut izledi. Genç Umutçular, ÖSYM başkanını istifaya davet ederken YGS’deki şifre skandalını protesto eden sloganlar attı. Genç Umut’u “İmamların, faşistlerin, patronların iktidarına karşı, Susma, Korkma, Durma Çıldır Üniversite” pankartıyla Öğrenci Kolektifleri izledi. Sloganlarıyla alana renk katan Kolektif kortejinde, “Üniversite Gücünü Göster” ve “Kadın düşmanlığını, gericiliği, tayipgilleri yeneceğiz Üniversiteli Kadınlar” pankartı açıldı.

Öğrenci Kolektifleri‘ni “Sermaye için değil, İşçiler için demokrasi” pankartıyla Devrimci Proletarya, “Barikat grev devrim” pankartıyla RED dergisi, “Hayalin Kadar Büyüksün” pankartıyla İmece, “Üniversiteler Bizimdir” pankartıyla Öğrenci Muhalefeti izledi.

Nor Zartonk, üzerinde Ermenice ve Türkçe “Eşitlik, Özgürlük, Kardeşlik” yazan pankartla mitinge katıldı. Nor Zartonk’u “Tek Yol Devrim” pankartıyla Sosyalist Umut izledi. Şişli kolu sol yol tarafında son sırada çeşitli anarşist gruplar yer aldı.

Şişli güzergahı sağ kol
DİSK kortejinin arkasında yolun sağ tarafında meslek örgütlerine ait kortejler yer aldı. Ankara Barosu‘nun simgesel katılımının arkasında Devrimci 78’liler Federasyonu “Darbeciler yargılansın” talebiyle alana yürüdü.

“Başrol dayanışmanın” diyen Oyuncular Sendikası, To-Der-Tiyatro Oyuncuları Sendikası, Ozan-Der Halk Ozanları Derneği ve Spor Sen özgün talepleri ile meydana ulaştı.

Alana dağınık olarak yayılan “rantsal dönüşüme hayır” sloganının bir sahibi de Ayazma Mağdurları‘ydı. “TOKİ ve Küçükçekmece Belediyesi verdiğin sözleri tut” pankartının arkasındaki “Ey benciller, ya kiraları %50 düşürün, ya maaşları %50 artırın” dövizi dikkat çekti.

Parasız eğitim talebiyle yürüyen pek çok genç gruptan biri “Eğitimde eşitlik ve demokrasi isteyenler” ismiyle yürüdü.

“Doğum günün kutlu olsun Behice Boran” flamaları ve rozetleri ile yürüyenlerin ardında, TMMOB “Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber, ya hiç birimiz” sloganları ile yer aldı.

’77 1 Mayıs’ının dev fotoğrafıyla başlayan TMMOB korteji, Harita ve Kadastro Mühendisleri, genç üyeleriyle Çevre Mühendisleri ile başladı. Mimarlar Odası 3. Köprüye ve nükleere karşı tepkilerini dile getirirken “Yağma canavarına hayır”, “Güneş var, rüzgar var, niye bu nükleer ısrar?” dövizlerini taşıdı. Makine Mühendisleri uzun bir “Korku imparatorluğunu yıkacağız” pankartıyla yürüdü ve “İş cinayetlerinin sorumlusu AKP’dir” dedi.

“Kimyasal tepkimeden toplumsal TEPKİmeye” diyen Kimya Mühendisleri, “Halkın sağlığıyla oynatmayız” diyen Gıda Mühendisleri’nin Marmara Bölge Temsilciliği‘nin zenginleştirdiği kortejde İnşaat Mühendisleri ve Genç İMO “hemen şimdi demokrasi” istedikleri belirtti.

TMMOB kortejinde Maden Mühendisleri “Ölüm, madencinin kaderi değildir” pankartıyla yer aldı. Orman Mühendisleri‘nin arkasında yürüyen Şehir Plancıları “Kamuda taşeronlaşmaya hayır” dedi.

“Sermayenin nesnesi değil, toplumun özneyiz” diyen TMMOB’li öğrenciler de HES’lere ve 3. köprüye karşı tepkilerini yazdıkları dövizlerin yanında “Diplomalı işsiz olmayacağız” dövizleri taşıdılar. “Kariyer yapana, zincir bedava” dediler.

10 dilde “Su hayattır satılamaz” yazılı pankartları ile yürüyen Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu‘ndan sonra Biçta “Casper işçisi yalnız değildir” diyerek yürüdü.

Otobüs duraklarındaki cam kaplamaların bir gün önceden polis talimatıyla söküldüğü görüldü

Eğitim Emekçileri Derneği‘nin arkasında Çağdaş Hukukçular Derneği yürüdü. Dernek, TMK mağduru çocuklar için adalet ve 77 katliamının sorumlularının cezalandırılmasını isterken, “Özel yetkili mahkemeleri yıkacağız” dedi. Çağdaş Avukatlar Grubu simgesel olarak kortejde yer aldı.

Mitinge Alevi yurttaşların yoğun katılımı dikkat çekiciydi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, mızıkaları ve düdükleri ile büyük ses getirerek alana girdi. Dernek flamalara bastırdığı temel taleplerini yineledi: “Madımak müze olsun”, “Eşit yurttaşlık hakkı istiyoruz”. AGEP, Şah Kulu Sultan Dergah’ın imzasının olduğu “Emeğiyle geçinmeyen bizden değildir” pankartı ile yürüdü. Bağımsız Alevi Hareketi “Madımak utanç müzesi olsun” diye 1 Mayıs’ta olduklarını dillendirdi.
Divriği Kültür Derneği, Yağbasan Köylüleri, Divriği Arıkbaşı Köyü Derneği, Tokat Zile Karşıpınar Köyü Dayanışma Derneği‘nden gelen yurttaşlar diyanet işlerinin kaldırılması gibi ortaklaştıkları taleplerin yanında bireysel taleplerini de dile getirdiler: “KPSS kaldırılsın.”

Nazım Hikmet ve Yılmaz Güney fotoğraflarıyla yürüyen Gölge Kültür Sanat, Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri ve Sabahattin Ali’den Can Yücel’den mısralarla gelen Türkiye Yazarlar Sendikası korteji zenginleştirdi.

Marks, Engels, Lenin ve Stalin’in görselleri ile Taksim Meydanı’na yürüyen Alınteri “Kahrolsun ücretli kölelik düzeni” dedi.

Emek ve Özgürlük Cephesi en önde çocuk katılımıyla yürüdü. Sloganları ve dövizleri ile Ortadoğu halklarına selam gönderdi. Gençlik Cephesi “Gençlik gelecek, gelecek bizimle özgürleşecek” pankartıyla yürüdü.

Proleterce Devrimci Duruş Marks, Engels, Lenin fotoğraflarıyla birlikte Osman Yaşar Yoldaşcan, Sezai Ekinci fotoğraflarını alana taşıdı.

Kaldıraç da Türkiye ve Dünya devrim tarihinin liderlerinin fotoğraflarını alana getirdi. Devrimci Sanat Kolektifi‘nin imzasıyla çizilmiş 77 katliamının simgesel resmi dikkat çekti.

Bir tanesi kundakta bebek 3 çocuklu bir aile kendi örgütünü yaratmıştı. Aile “İş, ekmek yoksa, barış da yok” diyerek yür

© CopyLEFT Sendika.Org'un tüm yazılı ve görsel içeriği kaynak göstermek koşuluyla özgürce kullanılabilir.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann
Scroll to top